فعال نبودن ssl

اطلاعیه مهم    دوستانی که هاست به تازگی از سایت خریداری کردن توجه کنن    یک مشکل در autossl که سایت Let’s Encrypt بصورت رایگان رو تمامی هاستا فعال میشه به وجود اومده و ssl فعال نمیشه      در حال بررسی ...