ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

مرور براساس طبقه بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
تجدید
.ir hot!
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com hot!
162,101 تومان
1 سال
162,101 تومان
1 سال
162,101 تومان
1 سال
.net hot!
188,801 تومان
1 سال
188,801 تومان
1 سال
188,801 تومان
1 سال
.org hot!
192,100 تومان
1 سال
192,100 تومان
1 سال
192,100 تومان
1 سال
.info hot!
190,501 تومان
1 سال
190,501 تومان
1 سال
190,501 تومان
1 سال
.co.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.net.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.org.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.id.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.gov.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.ac.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.sch.ir new!
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
4,000 تومان
1 سال
.club new!
50,101 تومان
1 سال
217,201 تومان
1 سال
217,201 تومان
1 سال
.biz new!
200,500 تومان
1 سال
200,500 تومان
1 سال
200,500 تومان
1 سال
.tel new!
267,301 تومان
1 سال
267,301 تومان
1 سال
267,301 تومان
1 سال
.cloud new!
200,500 تومان
1 سال
200,500 تومان
1 سال
200,500 تومان
1 سال
.xyz new!
100,201 تومان
1 سال
150,400 تومان
1 سال
150,400 تومان
1 سال
.ca new!
300,701 تومان
1 سال
300,701 تومان
1 سال
300,701 تومان
1 سال
.pro new!
217,201 تومان
1 سال
217,201 تومان
1 سال
217,201 تومان
1 سال
.us new!
142,001 تومان
1 سال
142,001 تومان
1 سال
142,001 تومان
1 سال
.uk new!
133,701 تومان
1 سال
133,701 تومان
1 سال
133,701 تومان
1 سال
.cc new!
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
207,000 تومان
1 سال
.li new!
133,701 تومان
1 سال
133,701 تومان
1 سال
133,701 تومان
1 سال
.it new!
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
108,600 تومان
1 سال
.fr new!
150,400 تومان
1 سال
150,400 تومان
1 سال
150,400 تومان
1 سال
.de new!
117,000 تومان
1 سال
83,500 تومان
1 سال
83,500 تومان
1 سال
.eu new!
50,101 تومان
1 سال
108,600 تومان
1 سال
100,201 تومان
1 سال
.ru new!
66,800 تومان
1 سال
66,800 تومان
1 سال
66,800 تومان
1 سال
.in new!
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال
117,000 تومان
1 سال

لطفا یک دسته از بالا را انتخاب کنید.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* برخی از TLD ها و دامنه های به تازگی تمدید را حذف می کند