هاست دایرکت ادمین هتزنر آلمان

استفاده از فیشینگ ,استفاده از سورس ربات تلگرامی برا پایه میدلاین ممنوع, استفاده بیش از حد منابع موجب مسدود سازی سرویس میشود

هاست دایرکت ادمین 1 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 1 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 2 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 2 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 3 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 3 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 4 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 4 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 5 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 5 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 10 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 10 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 15 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 15 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 20 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 20 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 25 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 25 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme
هاست دایرکت ادمین 30 گیگ

امکان ایجاد ssl رایگان
بک آپ هفتگی / ماهانه 
تحویل فوری و آنلاین
دامنه ir رایگان در خرید های شش ماه و سالانه

 • 30 گیگابایت فضای نمایندگی 
 • نامحدود پهنای باند 
 • آخرین نسخه دایرکت ادمین 
 • Nginx_Apache وب سرور 
 • 7.2 - 5.6 ورژن پی اچ پی 
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر 
 • نامحدود سایر امکانات 
 • هارد nvme