تحویل سرور در اولین فرصت ۱ الی ۲۴ ساعت

رم 4 گیگ از کونتابه
 • رم 4 GB
 • فضا هارد 300 GB
 • نوع هارد ssd boosted
 • تعداد هسته 2 cores
 • پورت 100 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد
رم 8 گیگ از کونتابه
 • رم 8 GB
 • فضا هارد 200 GB
 • نوع هارد ssd 100%
 • تعداد هسته 4 cores
 • پورت 200 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد
رم 10 گیگ از کونتابه
 • رم 10 GB
 • فضا هارد 700 GB
 • نوع هارد ssd boosted
 • تعداد هسته 4 cores
 • پورت 100 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد
رم 16 گیگ از کونتابه
 • رم 16 GB
 • فضا هارد 200 GB
 • نوع هارد ssd 100%
 • تعداد هسته 6 cores
 • پورت 400 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد
رم 20 گیگ از کونتابه
 • رم 20 GB
 • فضا هارد 1400 GB
 • نوع هارد ssd boosted
 • تعداد هسته 6 cores
 • پورت 1000 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد
رم 30 گیگ از کونتابه
 • رم 30 GB
 • فضا هارد 200 GB
 • نوع هارد ssd 100%
 • تعداد هسته 8 cores
 • پورت 600 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد
رم 60 گیگ از کونتابه
 • رم 60 GB
 • فضا هارد 200 GB
 • نوع هارد ssd 100%
 • تعداد هسته 10 cores
 • پورت 1000 Mbit/s
 • پهنای باند UNLIMITED
 • سیستم عامل Linux / Windows Server 2012
 • تحویل در اولین فرصت بین 1 الی 24 ساعت
 • پنل وب ندارد