امنیت حساب کاربری

 

از این پس تمامی مشتریان برای حفظ و امنیت حساب کاربری خود ، باید تایید ۲ مرحله ای خود را فعال کنند 

برای پیکربندی سرویس تایید ۲ مرحله ی بر روی گوشی خود برنامه زیر را نصب کنید 

دانلود برنامه