هاست ربات تلگرامی

استفاده از فیشینگ ,استفاده از سورس ربات تلگرامی بر پایه میدلاین ممنوع, استفاده بیش از حد منابع موجب مسدود سازی سرویس میشود

پلن استارت (bot)


.
.
.

 • 512 مگابایت فضا
 • 500 مگابایت رم
 • 10% حد مجاز مصرف cpu
 • 2MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)
پلن 1 (bot)


.
.
.

 • 1 گیگابایت فضا
 • 600 مگابایت رم
 • 15% حد مجاز مصرف cpu
 • 3MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)
پلن 2 (bot)


.
.
.

 • 2 گیگابایت فضا
 • 700 مگابایت رم
 • 25% حد مجاز مصرف cpu
 • 4MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)
پلن 5 (bot)


.
.
.

 • 5 گیگابایت فضا
 • 800 مگابایت رم
 • 35% حد مجاز مصرف cpu
 • 5MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)
پلن 10 (bot)


.
.
.

 • 10 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • 45% حد مجاز مصرف cpu
 • 5MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)
پلن 15 (bot)


.
.
.

 • 15 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • 50% حد مجاز مصرف cpu
 • 5MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)
پلن 20 (bot)


.
.
.

 • 20 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 60% حد مجاز مصرف cpu
 • 10MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • ✔ (api) ربات تلگرامی
 • سی پنل نوع هاست
 • AMS-IX -هلند دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
 • خرید سالانه دامنه رایگان (ir)