سرور کلاد هترنر آلمان( ssd nvme)

سرور مجازی رم 2 -4 موجود است
 • رم 2 گیگ
 • هسته 1 هسته اختصاصی
 • فضا هارد 20 گیگ nvme
 • پهنای باند 20 ترا
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • زمان تحویل حداکثر در 24 ساعت
سرور مجازی رم 4 -1 موجود است
 • رم 4 گیگ
 • هسته 2 هسته اختصاصی
 • فضا هارد 40 گیگ nvme
 • پهنای باند 20 ترا
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • زمان تحویل حداکثر در 24 ساعت
سرور مجازی رم 8
 • رم 8 گیگ
 • هسته 2 هسته اختصاصی
 • فضا هارد 80 گیگ nvme
 • پهنای باند 20 ترا
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • زمان تحویل حداکثر در 24 ساعت
سرور مجازی رم 16
 • رم 16 گیگ
 • هسته 4 هسته اختصاصی
 • فضا هارد 160 گیگ nvme
 • پهنای باند 20 ترا
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • زمان تحویل حداکثر در 24 ساعت
سرور مجازی رم 32
 • رم 32 گیگ
 • هسته 8 هسته اختصاصی
 • فضا هارد 240 گیگ nvme
 • پهنای باند 20 ترا
 • سیستم عامل انتخابی
 • دیتا سنتر هتزنر آلمان
 • زمان تحویل حداکثر در 24 ساعت