سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX42-NVME
 • 64 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core سی پی یو
 • 2x 512 GB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان  لوکیشن
شروع از
1,471,100 تومان
ماهانه
1,220,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
 • 128 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
1,940,600 تومان
ماهانه
1,846,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
 • 128 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,253,600 تومان
ماهانه
2,159,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX41-NVME
 • 64 GB DDR4 رم
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core سی پی یو
 • 2x 512 GB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
1,471,100 تومان
ماهانه
1,220,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX51-NVME
 • 64 GB DDR4 رم
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
1,940,600 تومان
ماهانه
1,846,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX61-NVME
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD Ryzen™ 9 3900 12-Core سی پی یو
 • 2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,879,600 تومان
ماهانه
2,785,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX161
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,289,700 تومان
ماهانه
3,724,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62

(software RAID 1)

 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core سی پی یو
 • 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,566,599 تومان
ماهانه
2,472,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME

(software RAID 1)

 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core سی پی یو
 • 2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,566,600 تومان
ماهانه
2,472,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX93
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® W-2295 18-Core Cascade-Lake W سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,289,699 تومان
ماهانه
3,724,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
 • 32 GB DDR3 ECC رم
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core سی پی یو
 • 4x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,253,599 تومان
ماهانه
2,159,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core سی پی یو
 • 10x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,227,100 تومان
ماهانه
5,289,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
 • 256 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core سی پی یو
 • 15x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
8,357,100 تومان
ماهانه
8,419,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX152
 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • 2 x Intel® Xeon® SP Silver 10-Core سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
6,573,000 تومان
ماهانه
4,976,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX181
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
7,512,000 تومان
ماهانه
5,915,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX292
 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • 2 x Intel® Xeon® SP Gold 16-Core سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
7,105,100 تومان
ماهانه
6,854,700 هزینه راه اندازی
سفارش دهید