سرور اختصاصی از هتزنر آلمان

RAM 64 NVME

64GB RAM DDR4 ECC
Intel® Xeon® E3-1275 v5 Quad-Core
2x 512 GB NVMe Gen3 x4 SSD
1Gbps پورت
30TB پهنای باند
لوکیشن فنلاند و آلمان
پکیج ایپی بصورت انتخابی

شروع از
2,354,399 تومان
ماهانه
3,891,300 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
RAM 64 SSD

64GB RAM DDR4 ECC
Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core
2x 500 GB SATA 6 Gb/s SSD
1Gbps پورت
30TB پهنای باند
لوکیشن فنلاند و آلمان
پکیج ایپی بصورت انتخابی

شروع از
2,354,399 تومان
ماهانه
3,891,300 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
RAM 128 NVME

4x 32 GB RAM 128 GB DDR4 ECC RAM
AMD EPYC 7401P 24 Cores "Naples"
2x 960 GB NVMe
1Gbps پورت
30TB پهنای باند
لوکیشن فنلاند و آلمان
پکیج ایپی بصورت انتخابی

شروع از
5,951,399 تومان
ماهانه
5,526,300 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
RAM 128 SSD

64GB RAM DDR4 ECC
AMD EPYC 7401P 24 Cores "Naples"
2x 1.92 TB SSD
1Gbps پورت
30TB پهنای باند
لوکیشن فنلاند و آلمان
پکیج ایپی بصورت انتخابی

شروع از
6,278,399 تومان
ماهانه
5,853,300 هزینه راه اندازی
سفارش دهید