سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX42-NVME
 • 64 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core سی پی یو
 • 2x 512 GB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان  لوکیشن
شروع از
1,457,000 تومان
ماهانه
1,209,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME
 • 128 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
1,922,000 تومان
ماهانه
1,829,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME
 • 128 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,232,000 تومان
ماهانه
2,139,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX41-NVME
 • 64 GB DDR4 رم
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core سی پی یو
 • 2x 512 GB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
1,457,000 تومان
ماهانه
1,209,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX51-NVME
 • 64 GB DDR4 رم
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
1,922,000 تومان
ماهانه
1,829,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX61-NVME
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD Ryzen™ 9 3900 12-Core سی پی یو
 • 2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,852,000 تومان
ماهانه
2,759,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX161
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,239,000 تومان
ماهانه
3,689,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62

(software RAID 1)

 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core سی پی یو
 • 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,541,999 تومان
ماهانه
2,449,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME

(software RAID 1)

 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core سی پی یو
 • 2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,542,000 تومان
ماهانه
2,449,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX93
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® W-2295 18-Core Cascade-Lake W سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,238,999 تومان
ماهانه
3,689,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62
 • 32 GB DDR3 ECC رم
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core سی پی یو
 • 4x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
2,231,999 تومان
ماهانه
2,139,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core سی پی یو
 • 10x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,177,000 تومان
ماهانه
5,239,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292
 • 256 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core سی پی یو
 • 15x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
8,277,000 تومان
ماهانه
8,339,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX152
 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • 2 x Intel® Xeon® SP Silver 10-Core سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
6,510,000 تومان
ماهانه
4,929,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX181
 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
7,440,000 تومان
ماهانه
5,859,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX292
 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • 2 x Intel® Xeon® SP Gold 16-Core سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
7,037,000 تومان
ماهانه
6,789,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید