افزایش نرخ دامنه ملی

#اطلاعیه 

با سلام و احترام 

طبق اطلاعیه سامانه ایرنیک قیمت های ثبت دامنه ، تمدید و انتقال دامنه افزایش می یابد 

این افزایش قیمت از 31 اردیبهشت ماه لحاظ میشود 

ثبت و تمدید دامنه ir :

 15 هزارتومان (3 برابر )

ثبت و تمدید دامنه های .co.ir, .net.ir, .org.ir, .id.ir, .gov.ir : 

12 هزارتومان ( 3 برابر )

 

انتقال مالکیت .ir, .co.ir, .net.ir, .org.ir, .id.ir, .gov.ir :

 

15 هزارتومان ( 3 برابر )