بروز رسانی قیمت ایپی شناور کلاود هتزنر و افزایش قیمت ایپی سینگل و سابنت سرور اختصاصی هتزنر

 

طبق اطلاعیه قبلی دیتاسنتر هتزنر هزینه سفارش ایپی شناور سرور کلاود هتزنر با پک ایپی سابنت و سینگل سرور اختصاصی و اضافه شدن هزینه ستاپ برای سفارش پک ایپی سابنت در سایت بروز رسانی شد