افزایش نرخ دامنه com

به اطلاع می رساند پیرو تصمیم و اطلاع رسانی شرکت Verisign به عنوان مالک و متولی ثبت دامنه با پسوند COM ، قیمت این دامنه از تاریخ 10 شهریور ماه طی چندین مرحله به صورت پلکانی افزایش قیمت خواهد داشت  .

برنامه ریزی افزایش قیمت به صورتی است که در نهایت دامنه COM به میزان 50 درصد گرانتر خواهد شد .

 

 

 

شما تا 10 شهریور می توانید همچنان دامنه خود را با قیمت های فعلی ثبت، منتقل و تمدید نمایید، پیشنهاد می کنیم دامنه خود را دوره های بلند مدت ثبت و تمدید نمایید تا از این تغییر قیمت در سال های آینده معاف شوید .