آموزش رفع ارور sudo: unable to resolve host static چاپ


#آموزشی_سرور 

اگر زمانی در سرور مجازی خود وقتی از طریق 

sudo .... 

کاری انجام دادین و ارور ماننده زیر برای شما نمایان شد 

sudo: unable to resolve host static

static

همان نیم هاست سرور ما است

اکثر نیم هاست سرور مجازی با سیستم عامل ubuntu نیم هاست پیش فرض روی ubuntu تنظیم شده 

و اگر نیم هاست دلخواه زدیم و با این ارور مواجه شدیم برای حل مشکل میتونید از طریق این مسیر و ادیت فایل این مشکل را برطرف کنید 

nano /etc/hosts

در لاین اول 

127.0.0.1 localhost 

هستش و در لاین دوم 

127.0.1.1 ubutnu

کلا ubuntu رو به نیم هاستی که خودتان زدین تغییر بدین و تغییرات را ذخیره کنید 

127.0.0.1 localhost 

127.0.1.1 static

 

 


آیا این پاسخ مفید بود؟

  • ubutnu, سرور مجازی, ارور sudo: unable to resolve host static, sudo: unable to resolve host static
  • 5
« بازگشت