سرور ابری لینود

رم 1 گیگ
 • 1 گیگ رم
 • 1 هسته تعداد هسته
 • 25 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل
رم ۲ گیگ
 • 2 گیگ رم
 • 1 هسته تعداد هسته
 • 50 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل
رم ۴ گیگ
 • 4 گیگ رم
 • 2 هسته تعداد هسته
 • 80 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل
رم 8 گیگ
 • 8 گیگ رم
 • 4 هسته تعداد هسته
 • 160 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل
رم 16 گیگ
 • 16 گیگ رم
 • 6 هسته تعداد هسته
 • 320 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل
رم 32 گیگ
 • 32 گیگ رم
 • 8 هسته تعداد هسته
 • 640 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل
رم 64 گیگ
 • 64 گیگ رم
 • 16 هسته تعداد هسته
 • 1280 گیگ nvme هارد
 • لینود دیتاسنتر
 • اروپا ، امریکا ، آسیا لوکیشن
 • دارد پنل مدیریتی
 • خودکار و آنی بعد از پرداخت تحویل