هاست سی پنل مخصوص ربات های api و madeline

استفاده از فیشینگ , استفاده بیش از حد منابع موجب مسدود سازی سرویس میشود استفاده از سورس های تبچی ، سورس های سنگین اکیدا ممنوع

1 گیگ مخصوص ربات میدلاین
 • 1 گیگ فضا
 • 500 مگابایت رم
 • 15% حد مجاز مصرف cpu
 • 5MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
2 گیگ مخصوص ربات میدلاین
 • 2 گیگ فضا
 • 500 مگابایت رم
 • 25% حد مجاز مصرف cpu
 • 7MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
3 گیگ مخصوص ربات میدلاین
 • 3 گیگ فضا
 • 600 مگابایت رم
 • 35% حد مجاز مصرف cpu
 • 9MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
4 گیگ مخصوص ربات میدلاین
 • 4 گیگ فضا
 • 800 مگابایت رم
 • 45% حد مجاز مصرف cpu
 • 10MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
5 گیگ مخصوص ربات میدلاین
 • 5 گیگ فضا
 • 1 گیگ رم
 • 50% حد مجاز مصرف cpu
 • 15MB/s i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس