کلاود اختصاصی هتزنر

استفاده از پردازنده های Intel® Xeon® Gold و AMD Milan Epyc 7003 - دارای VCPU اختصاصی

رم 8 اختصاصی Intel • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (vcpu)
 • Intel® Xeon® Gold نوع سی پی یو
 • 80 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 8 اختصاصی AMD • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته سی پی یو (vcpu)
 • AMD Milan™ Epyc 7003 نوع سی پی یو
 • 80 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند - آمریکا لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 16 اختصاصی Intel • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (vcpu)
 • Intel® Xeon® Gold نوع سی پی یو
 • 160 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 16 اختصاصی AMD • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته سی پی یو (vcpu)
 • AMD Milan™ Epyc 7003 نوع سی پی یو
 • 160 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند - آمریکا لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 32 اختصاصی Intel • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پی یو (vcpu)
 • Intel® Xeon® Gold نوع سی پی یو
 • 240 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 32 اختصاصی AMD • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته سی پی یو (vcpu)
 • AMD Milan™ Epyc 7003 نوع سی پی یو
 • 240 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند - آمریکا لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 64 اختصاصی Intel • 64 گیگابایت رم
 • 16 هسته سی پی یو (vcpu)
 • Intel® Xeon® Gold نوع سی پی یو
 • 360 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 64 اختصاصی AMD • 64 گیگابایت رم
 • 16 هسته سی پی یو (vcpu)
 • AMD Milan™ Epyc 7003 نوع سی پی یو
 • 360 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند - آمریکا لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 128 اختصاصی Intel • 32 گیگابایت رم
 • 32 هسته سی پی یو (vcpu)
 • Intel® Xeon® Gold نوع سی پی یو
 • 600 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام
رم 128 اختصاصی AMD • 128 گیگابایت رم
 • 32 هسته سی پی یو (vcpu)
 • AMD Milan™ Epyc 7003 نوع سی پی یو
 • 600 گیگابایت nvme فضا هارد
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتا سنتر
 • آنی تحویل
 • آلمان - فنلاند - آمریکا لوکیشن
 • پنل مدیریتی در سایت
 • پنل مدیریتی در تلگرام