سرور اختصاصی هتزنر آلمان

EX42-NVME • 64 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core سی پی یو
 • 2x 512 GB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان  لوکیشن
شروع از
3,243,000 تومان ماهانه
2,691,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX52-NVME • 128 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i7-8700 Hexa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
4,278,000 تومان ماهانه
4,071,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
EX62-NVME • 128 GB DDR4 رم
 • Intel® Core™ i9-9900K Octa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
4,968,000 تومان ماهانه
4,761,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX41-NVME • 64 GB DDR4 رم
 • AMD Ryzen 5 3600 Hexa-Core سی پی یو
 • 2x 512 GB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
3,243,000 تومان ماهانه
2,691,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX51-NVME • 64 GB DDR4 رم
 • AMD Ryzen 7 3700X Octa-Core سی پی یو
 • 2x 1 TB NVMe SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
4,278,000 تومان ماهانه
4,071,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX61-NVME • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD Ryzen™ 9 3900 12-Core سی پی یو
 • 2 x 1.92 TB NVMe SSD Datacenter Edition هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
6,348,000 تومان ماهانه
6,141,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX161 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
9,841,000 تومان ماهانه
8,211,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
AX101 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD RYZEN™ 9 5950 سی پی یو
 • 2×3.84T NVME SSD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • فنلاند لوکیشن
PX62

(software RAID 1) • 64 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core سی پی یو
 • 2 x 8 TB SATA Enterprise HDD 7200 rpm هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,657,999 تومان ماهانه
5,451,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX62-NVME

(software RAID 1) • 64 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E-2176G Hexa-Core سی پی یو
 • 2 x 960 GB NVMe SSD Datacenter Edition هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
5,658,000 تومان ماهانه
5,451,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
PX93 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® W-2295 18-Core Cascade-Lake W سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
9,840,999 تومان ماهانه
8,211,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX62 • 32 GB DDR3 ECC رم
 • Intel® Xeon® E3-1270 v3 Quad-Core سی پی یو
 • 4x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
4,967,999 تومان ماهانه
4,761,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX132 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core سی پی یو
 • 10x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
11,523,000 تومان ماهانه
11,661,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
SX292 • 256 GB DDR4 ECC رم
 • Intel® Xeon® E5-1650 v3 Hexa-Core سی پی یو
 • 15x 10 TB SATA Enterprise HDD هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
18,423,000 تومان ماهانه
18,561,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX181 • 128 GB DDR4 ECC رم
 • AMD EPYC™ 7502P 32-Core "Rome" سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
15,055,000 تومان ماهانه
13,041,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX152 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • 2 x Intel® Xeon® SP Silver 10-Core سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
12,985,000 تومان ماهانه
10,971,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
DX292 • 64 GB DDR4 ECC رم
 • 2 x Intel® Xeon® SP Gold 16-Core سی پی یو
 • تنظیم توسط کاربر هارد
 • 1 GBit/s پورت شبکه 
 • 100 GB فضای بکاپ
 • نامحدود ترافیک
 • آلمان ، فنلاند لوکیشن
شروع از
15,663,000 تومان ماهانه
15,111,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید