سرور ovh

vps Starter

دیتاسنتر ovh

 • 2 گیگابایت رم
 • ۱ هسته سی پی یو
 • 20 گیگابایت sata هارد
 • 100 Mbps پورت
 • دارد پنل مدیریتی
 • نامحدود ترافیک
 • ۸ لوکیشن لوکیشن
 • دارد آنتی دیداس
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
vps Value

دیتاسنتر ovh

 • 2 گیگابایت رم
 • ۱ هسته سی پی یو
 • 40 گیگابایت nvme هارد
 • 250 Mbps پورت
 • دارد پنل مدیریتی
 • نامحدود ترافیک
 • ۸ لوکیشن لوکیشن
 • دارد آنتی دیداس
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
vps essential

دیتاسنتر ovh

 • 4 گیگابایت رم
 • 2هسته سی پی یو
 • 80 گیگابایت nvme هارد
 • 500 Mbps پورت
 • دارد پنل مدیریتی
 • نامحدود ترافیک
 • ۸ لوکیشن لوکیشن
 • دارد آنتی دیداس
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
vps comfort

دیتاسنتر ovh

 • 8 گیگابایت رم
 • 4هسته سی پی یو
 • 160 گیگابایت nvme هارد
 • 1 Gbps پورت
 • دارد پنل مدیریتی
 • نامحدود ترافیک
 • ۸ لوکیشن لوکیشن
 • دارد آنتی دیداس
 • 1 الی 24 ساعت تحویل
vpe Elite

دیتاسنتر ovh

 • 8 قابل ارتقا 32 گیگابایت رم
 • 8هسته سی پی یو
 • 160 قابل ارتقا 640 گیگابایت nvme هارد
 • ۲ Gbps پورت
 • دارد پنل مدیریتی
 • نامحدود ترافیک
 • ۸ لوکیشن لوکیشن
 • دارد آنتی دیداس
 • 1 الی 24 ساعت تحویل