نمایندگی هاست آلمان

استفاده از فیشینگ ,استفاده از سورس ربات تلگرامی برا پایه میدلاین ممنوع, استفاده بیش از حد منابع موجب مسدود سازی سرویس میشود

نمایندگی هاست سی پنل [10 گیگ]
 • 10 گیگابایت فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • 15 اکانت تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • بصورت رایگان whmcs
 • دارد DNS اختصاصی
 • فعال کلود لینوکس 
 • لایت اسپید وب سرویس
 • فعال انتی شلر
 • هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
نمایندگی هاست سی پنل [15 گیگ]
 • 15 گیگابایت فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • 35 اکانت تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • بصورت رایگان whmcs
 • دارد DNS اختصاصی
 • فعال کلود لینوکس 
 • لایت اسپید وب سرویس
 • فعال انتی شلر
 • هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
نمایندگی هاست سی پنل [25 گیگ]
 • 25 گیگابایت فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • 45 اکانت تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • بصورت رایگان whmcs
 • دارد DNS اختصاصی
 • فعال کلود لینوکس 
 • لایت اسپید وب سرویس
 • فعال انتی شلر
 • هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
نمایندگی هاست سی پنل [40 گیگ]
 • 40 گیگابایت فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • 55 اکانت تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • بصورت رایگان whmcs
 • دارد DNS اختصاصی
 • فعال کلود لینوکس 
 • لایت اسپید وب سرویس
 • فعال انتی شلر
 • هفتگی و ماهانه بکاپ گیری
نمایندگی هاست سی پنل [60 گیگ]
 • 60 گیگابایت فضای نمایندگی
 • نامحدود پهنای باند
 • 70 اکانت تعداد اکانت مجاز
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • nvme هارد
 • بصورت رایگان whmcs
 • دارد DNS اختصاصی
 • فعال کلود لینوکس 
 • لایت اسپید وب سرویس
 • فعال انتی شلر
 • هفتگی و ماهانه بکاپ گیری