مناسب برای سایت های پربازدید، پروژه های لاراول ، سایت های وردپرسی و سنگین

درصورت عدم رضایت تا یک هفته ضمانت برگشت پول شما!

پلن 1 پر بازدید


.
.
.

 • 512 مگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • 100% حد مجاز مصرف cpu
 • 1 هسته مقدار cpu
 • 5 m i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
پلن 2 پربازدید


.
.
.

 • 1 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • 100% حد مجاز مصرف cpu
 • 1 هسته مقدار cpu
 • 10 m i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
پلن 3 پر بازدید


.
.
.

 • 2 گیگابایت فضا
 • 1 گیگابایت رم
 • 100% حد مجاز مصرف cpu
 • 1 هسته مقدار cpu
 • 15 m i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
پلن 4 پر بازدید


.
.
.

 • 4 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 100% حد مجاز مصرف cpu
 • 1 هسته مقدار cpu
 • 20 m i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
پلن 5 پر بازدید


.
.
.

 • 5 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 100% حد مجاز مصرف cpu
 • 2 هسته مقدار cpu
 • 25 m i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس
پلن 6 پر بازدید


.
.
.

 • 10 گیگابایت فضا
 • 2 گیگابایت رم
 • 100% حد مجاز مصرف cpu
 • 3 هسته مقدار cpu
 • 30 m i/o
 • نامحدود پهنای باند
 • لایت اسپید
 • انتی شلر
 • کلود لینوکس
 • SSL
 • سی پنل نوع هاست
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر
 • ssd هارد
 • هفتگی / ماهانه بکاپ گیری
 • آنی بعد از پرداخت تحویل سرویس