سرور ویندوز

رم 4
 • 4 رم
 • 2 هسته سی پی یو (cpu)
 • 100 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 6
 • 6 رم
 • 4 هسته سی پی یو (cpu)
 • 200 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 8
 • 8 رم
 • 6 هسته سی پی یو (cpu)
 • 300 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 16
 • 16 رم
 • 8 هسته سی پی یو (cpu)
 • 500 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور