سرور مجازی از مای لاک (آلمان)

رم 2
 • 2 رم
 • 2 هسته اشتراکی سی پی یو (cpu)
 • 100 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 4
 • 4 رم
 • 2 هسته اشتراکی سی پی یو (cpu)
 • 200 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 8
 • 8 رم
 • 6 هسته اشتراکی سی پی یو (cpu)
 • 300 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 16
 • 16 رم
 • 8 هسته اشتراکی سی پی یو (cpu)
 • 500 ssd هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور