سرور root از مای لاک (آلمان)

رم 8
 • 8 رم
 • 2 هسته اختصاصی سی پی یو (cpu)
 • 240 ssd یا 1000 sata هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز و لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 16
 • 16 رم
 • 4 هسته اختصاصی سی پی یو (cpu)
 • 480 ssd یا 2000 sata هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز و لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 24
 • 24 رم
 • 6 هسته اختصاصی سی پی یو (cpu)
 • 480 ssd یا 2000 sata هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز و لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور
رم 32
 • 32 رم
 • 8 هسته اختصاصی سی پی یو (cpu)
 • 720 ssd یا 3000 sata هارد
 • 10 گیگ پورت
 • مای لاک دیتاسنتر
 • ویندوز و لینوکسی انتخابی سیستم عامل
 • ۱۲ الی 24 ساعت تحویل سرور